Stevinstraat 320 2587 EZ 's-Gravenhage
Header
test

Train de Vaardigheidstrainer

De opzet van deze training kent de volgende belangen: het zowel intern als extern organiseren van scholen, trainen en toetsen van Voorbehouden en risicovolle handelingen (VBRH) zorgt voor optimalisering en borging van kwalitatieve hoogwaardig uitvoering van VBRH.

Hierdoor ontstaat tevens een kwaliteitsgraadmeter van de instelling en een kwantiteitsgraad meter voor de te leveren zorg [hoeveel bevoegden heeft een instelling om VBRH te kunnen geven].

Na het positief afleggen van de proeve van bekwaamheid, is de cursist in staat:

  • kennis, kunde en attitude op beroepsspecifieke terreinen te ontwikkelen:
    • Interpersoonlijk & Pedagogisch;
    • Vakinhoudelijk, waaronder expertfunctie en protocollen;
    • Organisatorisch (voorbereiden, uitvoeren, afronden);
  • Samenwerken met collega’s en andere disciplines;
  • Reflectie & ontwikkeling op het eigen handelen.

Deze competenties zijn een samenhangende set van aspecten van kennis, kunde en attitude die in de praktijk te maken hebben met VBRH. Indien de cursist deze aspecten weet te integreren, ontstaat geïnternaliseerd beroepsgedrag dat essentieel is om VBRH op bekwame wijze te kunnen toetsen.

Klik hier voor de ‘Overzichtsmatrijs’ van de cursussen.