Stevinstraat 320 2587 EZ 's-Gravenhage
Header
test

Taalvaardigheid & Didactiek

Taalvaardigheid is een grote succesfactor voor studie en maatschappij. Onderstaande cursussen worden adaptief (op maat) ontwikkeld. Dit kan op elk gewenst niveau (bo, vo, mbo, hbo) zowel individueel als op groepsniveau. Uitgangspunten zijn dan steeds het Europese referentiekader [ERK] voor de Nederlandse taal, de kerndoelen voor het basisonderwijs, de eindtermen voor het voortgezet onderwijs en de landelijke Kennisbasis voor de Nederlandse taal.

Eigen vaardigheden

  • Spelling
  • Grammatica
  • Formeel schrijven / Formuleren
  • Eindwerkstuk / scriptie schrijven

Zorg

  • Leerlingen met leesproblemen en/of dyslexie

Didactiek

  • Training landelijke toets kennisbasis taal [pabo]
  • Didactiek voor onderwijs in begrijpend lezen [onderzoek doen t.b.v. verbetering van eigen spellingdidactiek]
  • Didactiek voor de spelling [onderzoek doen t.b.v. verbetering van de eigen spellingdidactiek]