Stevinstraat 320 2587 EZ 's-Gravenhage
Header
test

Grip op onbegrepen gedrag

Aanleiding:

De docent-trainer heeft, naast een ruime ervaring in de ouderenzorg, de afgelopen 8 jaar leiding gegeven aan twee “Screening- & Observatieafdelingen voor ouderen”.

Op deze afdelingen kom je dikwijls ouderen tegen die onbegrepen (signaal-) gedrag laten zien. Het meeste gedrag van deze doelgroep kan de zorgverlener goed aan vanuit hun opgedane competenties en ervaring in de ouderenzorg.

Opvallend was dat er ook een kleine groep was die niet begrepen bleef in hun gedrag.

Dat resulteerde enerzijds bij de zorgmedewerkers in het zich laten leiden door angstgevoelens en anderzijds bij de zorgvrager in verergering van gedragsuitingen.

Kortom, zij constateerde bij de zorgmedewerkers een groeiende behoefte aan kennis en kunde met betrekking tot een juiste omgang bij onbegrepen gedrag.

De bestaande trainingen zijn vaak theoretisch opgesteld, terwijl de zorgmedewerkers op haar afdeling, de behoefte hadden aan een pragmatische aanpak. Zij heeft dus een herkenbare, praktische training ontwikkeld voor zorgmedewerkers die te maken hebben met onbegrepen gedrag.

Zij laat de deelnemer eerst realiseren dat de onbegrepen gedragsuiting, een frustratie is van een kernbehoefte van de cliënt en zeker niet moet worden geformuleerd als “probleemgedrag”.

Daarna laat zij de deelnemer nieuwsgierig worden hoe zij (interdisciplinair) grip kunnen krijgen op onbegrepen gedrag.

Tot slot, wil zij met de nodige handvatten de deelnemers in hun kracht laten staan wanneer zich onbegrepen gedrag voordoet, maar altijd met het uitgangspunt dat iedere cliënt het recht heeft om begrepen te worden in hun kernbehoeftes en mag leven zoals hij/zij dit wenst.

De training omvat de volgende aspecten:

 • Begripsomschrijving (on-)begrepen gedrag.
 • Interdisciplinair grip krijgen op onbegrepen (signaal) gedrag.
 • Risicogroepen onbegrepen gedrag.
 • Gedragsuitingen bij frustratie van kernbehoeftes.
 • Basishouding zorgverlening bij signaal gedrag.
 • Bewustwording van eigen handelen.
 • Basisbehoeftes van de mens (Maslow).
 • In- & externe triggers voor het ontstaan van onbegrepen gedrag.
 • Tips en tricks voor omgang met onbegrepen gedrag.
 • Casuïstiekbespreking

Service:

 • Hand out met nuttige informatie
 • Presentielijst
 • Fourage; koffie/ thee/ water / lekkers
 • Certificaat

Aantal contacturen: 3 uur

Nieuwsgierig geworden? Neem contact op en ervaar zelf het Contrast!!!