Stevinstraat 320 2587 EZ 's-Gravenhage
Header
Cursusaanbod

Wat kan

Contrast kan zowel voor zzp’ers als voor uw instelling, na een persoonlijk en persoonsgericht gesprek, een op maatgemaakte offerte maken van een (scholings)behoefte. Wij kunnen (blended learning) scholing, training en toetsing geven volgens diverse concepten.

Mogelijke concepten:

1. Standaard;
u koopt een vooraf ontwikkelde cursus in.

2. Maatwerk;
hierbij wordt de cursus in nauwe samenspraak ontwikkeld.

3. Incompany;
de scholing wordt op uw bedrijf aan een groep werknemers gegeven.

4. Training near the job;
schakelscholing tussen theorie en praktijk waarbij de inhoud zich richt op verdere, vernieuwende kwalificatie.

5. Training on the job;
een-op-een-scholing die plaatsvindt in een normale werksituatie waarbij ‘actief ervaren’ centraal staat. Dit kan
m.b.v. coaching, mentoring, JIT (werkinstructietechnieken), Understudy.

6. Training off the job;
scholing die buiten de werksituatie plaatsvindt aan de hand van studiemateriaal. Dit kan m.b.v. hoorcollege,
simulatieoefeningen, waaronder management games, case study, rollenspellen, ‘in-basket training’ (hoofd-/bijzaken
scheiden.

7. Open inschrijving;
per persoon inschrijven op vastgestelde scholingsdata.

Een standaard cursus omvat:

1. Voortoets;
activeren/kalibreren voorkennis.

2. Studiehandleiding/reader;
met de meest recente, wetenschappelijke en evidence based inzichten.

3. E-learning;
met een eigen leeromgeving voor elke cursist.

4. Evidence based didactiek

5. Meest moderne & recente materialen

6. Assessmentverslag;
met feedback en feed forward t.b.v. borging in het werkveld.

7. Certificaat;
van de verschillende assessments.

8. Feedforward;
aanwijzingen en eventueel hulp bij inoefening / automatisering (: vlot, vloeiend, foutloos en wendbaar).

9. Overdracht;
van kennis, vaardigheden en attitude die praktisch het hoogste leerrendement opleveren.

 

De uitgangspunten van Contrast zijn verwoord in onderstaand document.
Download hier de algemene uitgangspunten

Daarnaast kan Contrast de door u gewenste scholing(en) laten accrediteren bij kwaliteitsregister van VenVN (zie Home-page: tegel ‘Accreditatie’).

Geïnspireerd? Maak contact met ons.

 “Wie oude kennis koestert en voortdurend nieuwe vergaart, mag een leraar van anderen zijn.”
Confucius

De 5 kernwoorden voor Contrast

Icon

PASSIE

Icon

PERSOONLIJK

Icon

PERSOONSGERICHT

Icon

PROFESSIONEEL

Icon

PRAGMATISCH