Stevinstraat 320 2587 EZ 's-Gravenhage
Header
Cursusaanbod

Accreditatie

Contrast, Consultancy & Training is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in het register gebeurt op basis van een audit. De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van NRTO v/h PAEPON en de gedragscode van VOI. De audit wordt uitgevoerd door de onafhankelijke organisatie CPION: Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland.

Registratie betekent dat Contrast een erkende instelling is volgens de Europese BTW-richtlijn. Daarmee is Contrast vrijgesteld van het betalen van BTW. Voor cursisten en instellingen die klant zijn van Contrast heeft dat als prettige voordeel dat de prijzen niet met 21% hoeven te stijgen.

De minimale eisen van de beroepsuitoefening staan beschreven in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Om voor herregistratie in aanmerking te komen, moet de beroepsbeoefenaar periodiek kunnen aantonen om over voldoende kwaliteit te beschikken. Dit kan o.a. door het volgen van na- en bijscholing. Hiervoor worden accreditatiepunten toegekend, afhankelijk van de duur en de kwaliteit van de cursus.

De cursussen van Contrast worden geaccrediteerd door VenVN. Dit geeft een kwaliteitswaarborg, omdat de cursussen zijn gekeurd en van voldoende niveau bevonden door een onafhankelijke accreditatiecommissie. De hoeveelheid punten voor elke cursus van Contrast worden zowel in de cursusbeschrijving als op het certificaat aangegeven. Na het behalen van een cursus worden deze punten bijgeschreven bij de cursist die staat ingeschreven in het BIG-register. Hiervoor is het inschrijfnummer (BIG- en/of VenVN-register) van de cursist nodig en een aanwezigheidsplicht van 100%. Daarnaast moet de cursus met een ‘voldoende’-resultaat zijn afgerond.

Als service biedt Contrast aan om specifieke, op maat gemaakte cursussen te accrediteren. Dit geeft de zekerheid dat de cursisten altijd scholing en trainingen krijgen van voldoende niveau.

Daarnaast gaan de uren niet ‘verloren, maar worden die omgezet in punten voor het BIG-register. Zo verzekert een instelling zich voor de Inspectie altijd van voldoende kwaliteit.