Stevinstraat 320 2587 EZ 's-Gravenhage
Header
test

Informatieverstrekking Privacy statement

Wij wijzen erop, dat op alles van deze site het auteursrecht, c.q. het ideeënrecht, c.q. het eigendomsrecht van toepassing is. Dat geldt ook voor ontwikkelde documenten die aan cursisten ter hand worden gesteld. Het niet respecteren van deze rechten (bijvoorbeeld het onrechtmatig overnemen van de inhoud c.q. delen daarvan) zal juridische consequenties hebben.

Download hier Informatieverstrekking privacy statement.