Stevinstraat 320 2587 EZ 's-Gravenhage
Header
test

Klachtenregeling

Wij wijzen erop, dat op alles van deze site het auteursrecht, c.q. het idee├źnrecht, c.q. het eigendomsrecht van toepassing is. Dat geldt ook voor ontwikkelde documenten die aan cursisten ter hand worden gesteld. Het niet respecteren van deze rechten (bijvoorbeeld het onrechtmatig overnemen van de inhoud c.q. delen daarvan) zal juridische consequenties hebben.

De namen van de klachtencommissie zijn intern bekend en vanwege privacywetgeving niet weergegeven op de website.

Download hier de klachtenregeling.