Stevinstraat 320 2587 EZ 's-Gravenhage
Header
test

Optimale medicatiezorg

Samen met Contrast maakt de opdrachtgever een plan van aanpak met betrekking tot de scholing en toetsing: “Medicatiezorg, stap 3 – 6 van “De veilige principes in de medicatieketen” & “Medicatiebeleid van de Instelling”.

Tijdens de opzet wordt er rekening gehouden met verantwoordelijkheden naar functie, de efficiency, kosten, kwaliteit en (ex- & interne) deskundigheid. Er is tevens een verbinding tussen scholing / toetsing die intern èn die extern, wordt gegeven.