Stevinstraat 320 2587 EZ 's-Gravenhage
Header
test

Bevlogenheid

Aanleiding:

De trainer heeft, naast ruime ervaring als leidinggevende in de ouderenzorg, de opleiding verzuim en re-integratie management, arbeid & gezondheidspsychologie gevolgd.

De Arbeid en Gezondheidspsychologie (ook wel “positieve psychologie”) houdt zich bezig met het bestuderen en bevorderen van welzijn en gezondheid op het werk vanuit de gedachten van een optimale afstemming tussen een persoon en de organisatie.

Door technologische veranderingen (bijvoorbeeld automatisering) en veranderingen in de beroepsbevolking, zoals een stijgend opleidingspeil, werken steeds minder mensen met hun handen en steeds meer mensen met hun hoofd of hart. Hierdoor is de mentale en emotionele belasting gestegen. Daarmee zijn ook de arbeidgebonden gezondheidsrisico’s verschoven van lichamelijke naar psychische problematiek.

Naast een schriftelijk arbeidscontract heeft de medewerker ook een ongeschreven psychologisch contract met de werkgever. Dat wil zeggen dat zij bepaalde verwachtingen koesteren. Er komen allerlei emoties los als dit contract in hun ogen geschonden wordt. Dit brengt stress met zich mee. Kortom, het is altijd goed om met elkaar in gesprek te gaan over de beleving van het werkgeluk, de bevlogenheid van de medewerker. Een medewerker die bevlogen is, presteert beter en voelt zich energiek en vitaal.

Organisaties zijn vaak reactief (bij de achterdeur) met verzuim bezig. Deze training is gericht op bewustwording wat voor invloed (werk)stress en bevlogenheid heeft op de eigen vitaliteit. De training is gericht op het voorkomen van verzuim (bij de voordeur). Dit is zowel voor de werkgever als de werknemer lucratief.

Vanuit deze kennis heeft de trainer haar visie ontwikkeld dat er pro-actief geacteerd dient te worden door, zowel de werkgever als de werknemer, om de medewerker vitaal en bevlogen werkzaam te zijn.

De trainer geeft de cursisten inzicht in hun eigen levensbalans en hoe zij zichzelf in balans kunnen brengen en houden. Tevens zet zij de cursisten aan tot het oppakken van hun eigen regie hier in.  

Tot slot, geeft zij praktische handvatten hoe zij verder kunnen werken aan de eigen persoonlijke ontwikkeling.

De training omvat de volgende aspecten:

 • Begripsomschrijving ‘positieve psychologie’
 • Begripsomschrijving (werk)stress & bevlogenheid
 • Invloeden van de Big 5 persoonskenmerken
 • Bewustwording van eigen regie op vitaliteit
 • Basisbehoeftes van de mens (Maslow).
 • Kennis over geestelijke gezondheid (multidimensionaal)
 • Handvatten hoe te werken aan de eigen persoonlijke ontwikkeling

Service:

 • Hand-out met nuttige informatie
 • Presentielijst
 • Fourage; koffie/ thee/ water / lekker gezond
 • Certificaat

Aantal contacturen: 3 uur

Nieuwsgierig geworden? Neem contact op en ervaar zelf het Contrast!!!