Stevinstraat 320 2587 EZ 's-Gravenhage
Header
test

Enteraal

Het inbrengen/verwisselen van een (neus-)maagsonde en sondevoeding toedienen vergt kennis en vaardigheden om risico’s te mijden en complicaties te voorkomen. Daarvoor is scholing, training en/of  toetsing nodig.  Tijdens de cursus wordt geleerd om protocollair, veilig en hygiënisch te werken, inzicht gegeven in (contra)indicaties, complicaties, en juist gebruik van (nieuwste) materialen volgens nieuwe richtlijnen. Daarnaast wordt getraind op het automatiseren van de benodigde vaardigheden (vlot, vloeiend, foutloos en wendbaar). Alle cursusarrangementen zijn volgens het ‘blended learning’-concept ontwikkeld. De inhoud van een cursus wordt in overleg uit enkele bij elkaar passende modules samengesteld.

De standaard cursus bestaat uit een vooropdracht, een bijeenkomst en een assessment. De vooropdracht wordt via e-learning in een eigen, afgeschermde digitale leeromgeving uitgevoerd, en activeert voorkennis en recente inzichten. Tijdens de cursusbijeenkomst worden de meest recente inzichten toegelicht, de juiste uitvoering van de handeling gedemonstreerd, en in peercoachsetting de vaardigheid ingeoefend en wendbaar gemaakt. De cursist krijgt hierop persoonlijke feedback en feedforward. Vervolgens krijgt de cursist een periode de tijd om de vaardigheid zich eigen te maken, waarna een assessment/toetsing met de peercoach volgt.

Indien aan de eisen wordt voldaan, ontvangt de cursist een certificaat met een persoonlijk verslag.

Deze cursus wordt geaccrediteerd door V&VN.

Modules

  • Het inbrengen en verzorgen van een neus/maagsonde
  • Het toedienen van sondevoeding op verschillende manieren: bolus, volumetrisch (druppel), electrisch (pomp)
  • Het verzorgen van een PEG / PEG J / PEG met ballonfixatie
  • Optie: Het verwisselen van een PEG met ballonfixatie
  • Het toedienen van sondevoeding bij een PEG / PEG J