Stevinstraat 320 2587 EZ 's-Gravenhage
Header
Cursusaanbod

VoorBehouden en/of Risicovolle Handelingen

Voorbehouden handelingen

Voorbehouden handelingen vormen een specifieke groep binnen de risicovolle handelingen. Het betreft handelingen die door jou als individuele professional beroepsmatig wordt verricht. In de Wet BIG worden 14 risicovolle handelingen aangemerkt als voorbehouden handelingen.

Een voorbeeld is “het katheteriseren”; een neus-maagsonde inbrengen is dus een Voorbehouden- & Risicovolle handeling.

Een arts mag met inachtneming van bepaalde voorwaarden, aan een andere beroepsbeoefenaar (b.v. verpleegkundige of verzorgende) opdracht geven via een uitvoeringsverzoek, een voorbehouden handeling te verrichten.

Risicovolle handelingen

Risicovolle handelingen zijn handelingen die bij de uitvoering van de handeling risico’s meebrengen voor de cliënt.

Een voorbeeld is het toedienen van de sondevoeding. Deze handeling is niet voorbehouden, maar er zijn wel risico’s. Dat wil zeggen: handelingen die bij onbekwaam en onzorgvuldig handelen vrijwel zeker tot gezondheidsschade zullen leiden.

Voor het uitvoeren van risicovolle handelingen is net als bij voorbehouden handelingen, een uitvoeringsverzoek , scholing en een bekwaamheidsverklaring verplicht.

Klik hier voor de ‘Overzichtsmatrijs van de cursussen.