Stevinstraat 320 2587 EZ 's-Gravenhage
Header
test

Zorg & Organisatie

Contrast wil graag het verschil maken in een zorgverbetertraject of een kleinere aanpassing door middel van
De Plan – Do – Check – Act- methode.

Kern van deze visie is dat elke medewerker aan een (productie-) proces op deze manier in staat is om zijn eigen werkwijze te beoordelen en te verbeteren. De handelingen van de medewerker vormen namelijk een deelproces van het hoger gelegen proces.

Creativiteit, humor, plezier- vier- en succesmomenten zijn elementen die Contrast groots benut om verbeteringen in kleine en/of alledaagse handelingen aan te pakken.

Dit alles wordt gevoed vanuit vakmanschap en beroepstrots.